ASTROFOTOGRAFIE

Zpět :: Domů

Obsah


Úvod

Začínáme s astrofotografií  

Vybavení  

Fotografování

Postupy zpracování
   Vyvolání filmu
   Fotografie z minilabu ?
   Digitální zpracování
   Scanování negativu
   
Základní úpravy  
   Kombinace více expozic
   
Tisk fotografií
  

Galerie fotografií

Moje vybavení

O autorovi

Aktualizace a novinky

Odkazy

Kniha návštěv

Hledání

 

Registrace snímků pomocí Picture Window

V této kapitole si ukážeme, jak přesně sesouhlasit dva (či více) snímků tak, aby si polohy hvězd v obou snímcích vzájemně odpovídaly. Pro tuto činnost se velmi dobře hodí program Picture Window, který umožňuje provést tuto operaci poměrně komfortním způsobem (ve srovnání např. s Adobe Photoshopem či jinými rozšířenými grafickými editory).

Začneme tedy tak, že spustíme zmíněný program a otevřeme oba snímky, které chceme registrovat. Z menu zvolíme funkci TRANSFORMATION -> COMPOSITE. Otevře se dialogové okno. Kliknutím do okénka označeného INPUT IMAGE rozbalíme nabídku otevřených snímků. Vybereme první z nich. Shodným postupem v okénku OVERLAY nastavíme druhý ze snímků. Volbu OPERATION nastavíme na hodnotu SUBTRACT (odečíst) a volbu ALIGNMENT na MULTIPOINT. Nyní nezavíráme toto dialogové okno. Přepneme se do jednotlivých snímků. V rozích se objevily body očíslované 1,2 a 3, v obou snímcích. Zvolíme si vhodné hvězdy, vzdálené dostatečně daleko od sebe, tvořící nejlépe rovnostranný, nebo alespoň ne příliš ostrý trojůhelník. Všechny tři hvězdy musí být vidět v obou snímcích. Nyní body 1,2 a 3 myší přesuneme na ty hvězdy, v obou snímcích, tak aby si čísla u shodných hvězd odpovídala. V jednom ze snímků se zobrazí i rámeček, který určuje potřebnou polohu druhého (OVERALAY) snímku vzhledem k prvnímu. Rámeček by měl být pravoúhlý (pouze nějak pootočený) pokud je zkosený, zvolili jsme omylem některou dvojici odpovídajících si hvězd chybně. Celé nastavení nyní vypadá nějak takto:

Pokračovat budeme zpřesněním polohy bodů označujících hvězdy. V obou snímcích uděláme následující úkon. Zvětšíme obraz na cca. 4:1 až 6:1 opakovaným stiskem klávesy +. Abychom nyní nemuseli ve snímku body hledat posouváním snímku, lze se na ně dostat stisky klávesy 1, 2 nebo 3. Takže to postupně pro všechny tři body v obou snímcích učiníme. Ve velkém zvětšení se každá hvězda na snímku bude jevit tak, jak je to vidět na obrázku vpravo. Pomocí myši umístíme bod co nejpřesněji do středu zvolené hvězdy. Také můžeme zvolit jako referenční nějakou blízkou menší hvězdu a v obou snímcích body přesunout.

Pokud již máme zpřesnění hotovo v obou snímcích, učiníme první pokus. V dialogovém okně COMPOSITE stiskneme tlačítko PREVIEW. Otevře se okno, ve kterém je vidět rozdíl obou snímků. V té části snímku, která je společná oběma, by měly ty hvězdy , které si odpovídají téměř zmizet. Obvykle tomu tak bohužel není. Zvláště hvězdy které jsou dále od referenčních hvězd označených čísly 1, 2 a 3 na sebe "nepasují" a nezmizí. Je proto třeba přidat další referenční body na hvězdy v oblastech, které si neodpovídají. Zavřeme okno PREVIEW. Přepneme se do okna které jsme zvolili jako INPUT IMAGE (to co je v něm vidět rámeček) a za držení klávesy SHIFT kliknutím myší v místě vhodných hvězd přidáme další body (4,5,6 - 9, dále se číslují abecedně a,b,c ....) Chceme-li naopak bod vymazat, klikneme na něj s držením klávesy CTRL a on opět zmizí. Body se zároveň objevují v druhém snímku, na přibližně stejné pozici. Vše nyní vypadá takto:

Nyní jen zbývá doladit přesně polohu bodů při velkém zvětšení stejně, jako to již bylo popisováno. Bodů lze umístit libovolné množství, obvykle postačuje tak 9-15 bodů. Nyní znovu zkusíme funkci PREVIEW. Pokud jsme volili body dobře a jsou umístěny přesně, obvykle dostaneme nějaký takovýto výsledek:

Většina hvězd již zmizela. Zůstávají pouze nepatrné zbytky okrajů hvězd dané tím, že hvězdy nemají obvykle na obou snímcích neprosto stejný kruhový tvar (vady optiky, chyby v pointaci) a tak se nepřekrývají úplně. Pokud přeci jenom v některé oblasti hvězdy nesouhlasí, přidáme do toho místa několik bodů. Pokud snímky uspokojivě souhlasí, provedeme nyní registraci. Zavřeme okno PREVIEW a v dialogovém okně COMPOSITE změníme položku OPERATION ze SUBTRACT na REGISTER a stiskneme tlačítko OK. Dialogové okno zmizí a objeví se okno s obrazem, kde je původní snímek transformován tak, že polohy hvězd souhlasí s prvním, referenčním snímkem, viz následující obrázek.

Obraz uložíme pod vhodným jménem do souboru a tím je připraven k dalšímu zpracování (skládání více snímků - viz. odpovídající kapitola). Potřebujeme-li skládat více snímků, obdobným způsobem registrujeme další dvojici. Jako referenční snímek doporučuji používat stále jeden stejný snímek a všechny ostatní registrovat vzhledem k němu, aby nedocházelo ke kumulaci chyb. Volba jména souboru by měla být taková, aby charakterizovala o jaký snímek se jedná a vzhledem ke kterému snímku byl registrován. Pokud toto neuděláte, lze později jen velmi obtížně zjistit, co to je za snímek (tj. z kterého snímku vznikl a se kterým je sesouhlasen) Také doporučuji nikdy nemazat původní snímky, ze kterých bylo vycházeno. Nikdy nevíte, kdy bude třeba udělat postup z nějakého důvodu znovu.


Zpět


(c)1999-2012 Martin Myslivec          

NAVRCHOLU.cz