ASTROFOTOGRAFIE

Zpět :: Domů

Obsah


Úvod

Začínáme s astrofotografií  

Vybavení  

Fotografování

Postupy zpracování

Galerie fotografií

Moje vybavení

O autorovi

Aktualizace a novinky

Odkazy

Kniha návštěv

Hledání

 

TVGuider - autopointer z TV kamery

Cesta k tomuto zařízení započala vlastně již před dvěma roky, kdy jsem začal přemýšlet, jak nahradit stávající autopointer z WEB-kamery něčím, co bude autonomní, tedy nebude vyžadovat k provozu notebook. Tehdy jsem začal vymýšlet různé varianty s miniaturním jednodeskovým PC, které by snímalo a vyhodnocovalo obraz z WEB-kamery, a posílalo povely do montáže. Nevycházelo to bohužel moc optimálně z hlediska spotřeby ani rychlosti odezvy a tak jsem to postupně uložil jak se říká k ledu. Ke konci loňského roku se Milan Antoš pochlubil tím, že podobné zařízení vlastní, stavěl mu ho jeden kolega. Podařilo se mi získat dokumentaci, která samozřejmě byla poplatná době svého vzniku, takže stavět zařízení podle ní dnes nemělo příliš smysl. Prostudování toho schématu ovšem mělo jeden velmi pozitivní efekt - donutilo mě oprostit se od dnešních hromadně užívaných metod digitalizace všeho, a podívat se na věc více z analogové stránky. Všechny ty úvahy nakonec vyústily v návrh, který je sice značně odlišný od původní koncepce, nicméně využívá jeho základní myšlenku. Moje provedení je samozřejmě realizované za pomoci současných technologií, což umožnilo značné zmenšení zařízení.

Na obrázku nahoře vidíte finální provedení v hliníkové eloxované krabičce, s vestavěným LCD displejem a kamerou Watec WAT 902 H3. Popis jeho vlastností je k dispozici zde v PDF formátu.


Na zbytku této stránky jsou informace k předchozí verzi, která měla oddělený LCD monitorek, a kterou někteří z Vás vlastníte. Tato verze je nahrazena výše uvedenou, která funguje prakticky shodně. Integrace do jedné skříňky zredukovala počet kabelů a zařízení je komfortnější na obsluhu a vypadá lépe.

Horní (nahoře) a spodní (dole) strana desky plošného spoje.

Pointační hvězda se snímá citlivou televizní CCD kamerou, a videosignál se vyhodnocuje. Zařízení hledá v obraze hvězdu, a určuje její odchylku od středu kříže. Podle toho vysílá korekce do montáže. Nastavení a seřízení zařízení se provádí na TV monitoru, nebo v terénu třeba malém LCD panelu s videovstupem. K vlastní funkci není displejl nutný, ale je třeba k nalezení a zaostření hvězdy, a nastavení parametrů zařízení. Poté ho lze vypnout nebo odpojit. Prováděné korekce se signalizují rozsvěcením červených LED ve čtyřech směrech, a přítomnost hvězdy v kříži se signalizuje pomocí zelené LED.


Kompletní sestava elektroniky autopointeru, bez krabičky

S montáží se zařízení propojuje pomocí výstupu kompatibilního s většinou dnešních vstupů pro autopointery (spínání vstupů pro pohyb čtyřmi směry, aktivní v log. 0), nebo pomocí sériového rozhraní (COM) kde se ve stávající verzi firmware komunikuje pomocí protokolu LX200.


Citlivá CCD TV kamera, upravená na manuální řízením citlivosti

Podrobný popis vlastností a možností autopointeru naleznete v návodu k jeho použití.

22.8.2005 - uvolněna nová verze 1.4 firmware pro TVGuider. ZIP soubor obsahuje návod pro provedení update, potřebný program pro PC. Vše potřebné je v PDF souboru s návodem. Update obsahuje následující změny:

  • Křížem se hýbe vždy po 5 pix, při držení tlačítka delší dobu se po osmi pomalých posunech rychlost krokování 3x zvýší, takže to jede rychleji.
  • Pískání při ztrátě hvězdy je trvalé, po dobu, kdy hvězda není OK. V menu ale přibyla položka, kterou lze pískání při ztrátě hvězdy zakázat, pokud by to někomu vadilo.
  • Byly opraveny drobné kosmetické vady

6.9.2005 - uvolněna nová verze 1.5 firmware pro TVGuider. Pozor, tato verze obsahuje chybu, která způsobuje na některých montážích rozkmitání soustavy po diagonále RA-DE o několik desítek úhlových vteřin. POUŽIJTE verzi 1.4 nebo lépe novo 1.6, kde je chyba opravena.

23.9.2005 - uvolněna nová verze 1.6 firmware pro TVGuider. Loader a návod je v zip souboru pro minulý update, takže pokud jste již nedělali update z verze 1.3 na 1.4, stahněte si i soubor v odkazu výše. Update obsahuje následující změny:

  • zásadí zlepšení je to, že padla zakázaná oblast, kde se nesmí vyskytovat jiná hvězda (tj oblast vlevo a vpravo od kříže) byl to sice trochu oříšek z hlediska naprogramování, nicméně se (zdá se) zadařilo. Dokonce to funguje i tak, že když jsou v oblasti kříže dvě (či více) hvězdy, pointuje to na jejich těžiště. Myslím, že nyní půjde pointovat i na dvojhvězdu.
  • Další věc je poněkud vylepšený výpočet souřadnic při průměrování více snímků, souřadnice jsou stabilnější.
  • Také bude možné provést jednu hardwarovou změnu (nejlépe asi na otočku, po zaslání krabičky), spočívající ve výměně komparátoru za rychlejší typ (nutno přeškrábnout a nastavit pár spojů na desce). Zlepšila se citlivost, pointer nyní chytá i slabší hvězdy, které byly předtím na displeji sice celkem slušně vidět, ale nešlo na ně již pointovat. Nyní je to lepší, a pointer nebere jen ty opravdu velmi slabé. Prozatím jsem vyměnil dva vzorky komparátorů v mém kusu a kusu jednoho kolegy, co jsem měl doma. Objednávám další komparátory, až budou, dám vědět. Cena upgrade 100kč (60kč komparátor + poštovné). pokud máte o výměnu zájem, dejte mi vědět.

Zpět


(c)1999-2012 Martin Myslivec