Vážený pane Myslivec,

jako moderátora fora Zabranského Vás žádám o okamžité odstranění pirátsky zkopírováného a uveřejněného textu porušující má autorská práva od nicka Busekmar7 ve vláknu Sky Watscher 200/F1000 ze dne 10.10.2008. Jen pro případné pochybnosti, pirátsky zkopírovanáý text je převzat z web. stránky naposledy aktualizované v 7 měsíci. Prosím bez jakéhokoliv veřejného komentáře ve vztahu ke mě nebo mojí firmě.

Děkuji. Jaromir Holubec


Vážený pane Holubec,

uvedený text z diskuzního fora mazat nebudu, neporušuje žádným způsobem pravidla tohoto fora, a navíc Vám dělá reklamu, když diskutující doporučují uvedený přístroj ke koupi u Vás v další diskuzi níže. Pokud máte s příspěvkem daného uživatel nějaký problém, kontaktujte ho přímo. Provozovatel fora ani moderátoři nejsou zodpovědní za příspěvky uživatelů.

S pozdravem Martin Myslivec


Vážený pane Myslivec,

nebudu Vám vysvětlovat, k čemu a jak a proč dochází. O Vaše zdůvodnění, že se jedná o reklamu nestojím, pokud jsou porušována autorská práva a navíc s Vaším vědomím a schválováním jako moderátora a nyní již s Vaším podílnictvím. Na nicka nemám žádný e-mailový kontakt a nepřísluší mi, abych po tomto pátral. Na rovinu Vám sděluji, že nevíte zhola nic o aktivitách některých doslová hajzlů, křiváků a jedinců fóra astronomie, které moderujete. To co jsem Vám kdysi přeposlal, je jen velmi slabý odvar. Na uvedené web. stránce mám jasně uvedeno: Autorská práva vyhrazena, jakákoliv textová i obrazová část nesmí být bez písemného souhlasu nikde uvedena, kopírována a přenášena elektronickým a jiným způsobem. Mimoto, je to uvedeno také na hlavní web. stránce, ze které jsou směřovány odkazy. Jste inteligentní člověk na rozdíl od Zábranského a jistě to dokážete pochopit. Považoval jsem za vhodné Vás jako moderátora na toto neoprávněné uveřejňování upozornit, než podniknu další kroky a Vy by jste to měl respektovat. Mažete-li jiné věci, jak mi bylo sděleno, které nic neporušují, pak Váš přístup jako moderátora nechápu.

S pozdravem Jaromir Holubec


Dobrý den opět,

nevím, co je na tom špatné. Dotyčný se zaptal diskutujících na konkrétní dalekohled, jelikož nemůže smysluplně uvést odkaz na vaši stránku (když ho totiž uvede tak na té stránce je stejně dalekohledů více) považuji okopírování kusu textu do dotazu za zcela normální a logický akt, pokud se chci na něco konkrétního zeptat. Co je prosím vás na tomhle tak špatného ? Co poškozuje ATC ? Ten kluk se chtěl jen zeptat, a určitě tím nesleduje žádné nekalé cíle. Proto to nedokážu pochopit. Uvedenou větu o autorských právech bych chápal tak, že to postihuje případy, kdyby někdo ty texty použil k nějakým propagačním účelům za účelem svého prodeje, dal je jako součást svého komerčního webu, prospektů a podobně, pak prosím, tam je to plně oprávněné. Ale tohle ? Vždyť to zbytečně ženete do krajnosti, podle mého názoru. Mažu věci, kde se lidé k sobě chovají neslušně, nadávají si, urážejí. Zde se nic takvého neděje. Jenom se někdo zeptal na Vámi inzerovaný výrobek, a pár lidí mu odpovědělo. Tak mějte rozum.

S přáním hezkého dne M. Myslivec


Vážený pane Myslivec,

když jsem sponzoroval nedávnou Astronomickou olympiádu dalekohledy bylo mojí podmínkou, že nebude tato informace nikde uvedena. Byla to jen ochrana proti závistivým jedincům pohybujícím se v astronomické obci, co si to ten Holubec zase dovoluje. Nebude-li závistivý grázl a dacan Karas a jiní, vyrojí se další a jim podobní a s tímto je to podobné. Vy mějte rozum a snažte pochopit, že autorství není jen ve vztahu ke komerčnímu webu apod., jak se mylně domníváte. Už zcela věřím tomu, že dokážete i obhájit pirátské kopírování nejmenované prodejní firmy. Vždyť o nic nejde, ale jen do doby, kdy se Vás to bude bezprostředně týkat. Nemáte-li rozum a nepochopil-li jste podstatu věci, je to Vaše škoda.

J. Holubec


Pane Holubec,

já podstatu věci plně chápu, ale není přeci možné být takhle striktní v takovéhle s prominutím hlouposti, kdy někdo ocituje kus textu v dotazu. Navíc, onen inkriminovaný kus textu obsahuje pouze popis a parametry přístroje, poskytované výrobcem. Pokud mne paměť neklame, tak ochrana pomocí autorského zákona se týká pouze autorského díla. O tom, je-li popis parametrů přístroje autorským dílem, mám velmi vážné pochybnosti, a prostě se mi příčí nejakým způsobem trestat pisatele příspěvku a dotaz mu mazat kvůli takovéto malichrnosti (nehledě na to, že takových případů je na foru neskuečné množství a nejen z WEBu ATC). Jelikož ale autorský zákon v takovémto případě zcela jistě umožňuje citaci díla (pokud to leze onen odstavec za dílo ve smyslu autorského zákona považovat), řeším celou situaci šalmounsky a upravuji příspěvek tak, že je z něj jednoznačně jasný zdroj citovaného textu a citace je provedena podle platných předpisů daných normou ČSN ISO 690-2. viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=dalekohledy;action=display;num=1223639449;start=0#2 Zkuste také občas mávnout nad takovýhlemi malichenostmi rukou. Věřte, že se Vám bude lépe usínat, tímhle si přeci nemá smysl kazit náladu.

s pozdravem Martin Myslivec


Pane Myslivec,

měl jsem o Vás jiné mínění a vidím, že jsem se mýlil. Z Vašeho pohledu jako uživatele techniky můžete sice považovat nelegální pirátské kopírování návodů a různých textů s uveřejňováním za potřebné, ale je to přesto nelegální. Uvádíte-li, že chápete podstatu věci, pak kde jste proboha přišel k tomuto: "Navíc, onen inkriminovaný kus textu obsahuje pouze popis a parametry přístroje, poskytované výrobcem." Dovolím si upravit Vaše defektní myšlení v tom, že text a popis mohl být a byl vytvořen postupně včetně doplňování a to až po dovozu přístrojů a tedy nikoliv dle údajů poskytované výrobcem. Polopatě pro Vás, nejedná se jen o popis a parametry poskytované výrobcem, ale o informace získané za nemalých nákladů. To si opravdu myslíte, že pokud je někde např. značka zákaz vjezdu a Vy ji porušíte s vysvětlením, že o nic nejde, že je to v pořádku? To snad ne, pak by nemuseli platit žádné zákony a z toho vyplývající pravidla. Podstané je tedy důležité upozornění na web. stránkách, které obdobné najdete na milionech dalších. Berte prosím na vědomí i vzhledem k dřívějším různých výpadům na Vámi moderovaném foru započaté Zábranským, je nemožné, aby byla jakákoliv textová i obrazová část pirátsky kopírována a uveřejňována bez mého souhlasu. Dobře Vám radím, udělejte o co jsem Vás žádal, to je na soud. Berte to vážně, varuji Vás. Na skutečnosti, že bylo porušeno autorské právo, nemá Vaše dodatečná úprava již podstatný význam a Vy jako moderátor pokud jsem Vás na to upozornil, jste to měl respektovat. A snad jen ještě dále polopatě pro Vás, pokud se někdo přece dotazuje na výrobek, postačí, uvede-li označení výrobku a následně odkaz. Znovu a naposled Vás a Zábranského žádám o odstranění pirátsky zkopírovaného a uveřejněného textu, který jste nyní upravil ve foru které moderujete, nic víc. To jste opravdu přehnali. Radím Vám dobře, nezdůvodňujte a nepřizpůsobujte si pirátské kopírovaní s uveřejňováním k obrazu svému, na to nemáte opravdu právo. Nemáte ani ponětí o co v této souvislosti jde. Chcete-li, aby Vaše jméno bylo součástí trestního spisu je to Vaše volba.

J. Holubec


Pane Holubec,

to co je nyní na foru v onom příspěvku, je naprosto legální, neboť jde o citaci, se všemi náležitostmi. Nikoli o pirátské kopírování. Tím pro mne jako moderátora celý problém končí, a nehodlám ho již nijak dále řešit. Chcete-li se s někým soudit, učiňte tak s autorem příspěvku. Já jsem žádné autorské právo neporušil, a tudíž mi těžko můžete vyhrožovat nějakým soudem.

S pozdravem Martin Myslivec


Pane Myslivec,

pokud by k uveřejňování chráněných textů a obrázků bylo možné Vámi obhajovaným způsobem, pak by bylo možné uveřejňovat absolutně vše a kažbý by si to dovolil tímto způsobem obejít. Opakuji Vám, že jsem Vás i Zábranského důrazně upozornil na odstranění pirátsky zkopírovaného a uveřejněného textu s tím, že k tomu došlo bez mého souhlasu kopírování a uveřejnění. Chtěl bych vidět Váš údiv, pokud by některý z podobných jedinců poslal text a obrázky z Vašich stránek a správce stránek Vám uvedl, že on za nic nemůže, stejně jak to děláte Vy. Nechci se Vás dotknout, ale zřejmě nemáte dostatek vlastního úsudku a jste závislý na jiných. Asi bych to přirovnal k Vašemu Dobsonu, který by jste nikdy uživatelsky nedokázal dotáhnout do konce bez cizí pomoci. Měl by jste se zamyslet sám o co vůbec jde a co může a bude následovat. Já se rozhodně proti takovým praktikám a Vašim úpravám pirátsky zkopírovaného textu budu bránit, ať se Vám to líbí nebo ne. Nemáte dost rozumu. V předchozím e-mailu jsem Vám jasně naznačil možnost řešení, tj. "pokud se někdo přece dotazuje na výrobek, postačí, uvede-li označení výrobku a následně odkaz." Nechcete-li na tu to variantu přistoupit a nedáte si říct, máte problém. Jeden příklad za všechny. Autor stránek Škoda Liaz mě požádal, zda může na svých web. stránkách použít mé foto expediční Liazky z Expedice v Maroku. Samozřejmě pro zkopírování a uveřejnění obdržel můj souhlas. Bohužel lidé zabývající se astronomii mají do slušnosti a smyslu pro právo daleko, stejně jako Vy.

J. Holubec


Odpovídám níže v textu

pokud by k uveřejňování chráněných textů a obrázků bylo možné Vámi obhajovaným způsobem, pak by bylo možné uveřejňovat absolutně vše a kažbý by si to dovolil tímto způsobem obejít. Opakuji Vám, že jsem Vás i Zábranského důrazně upozornil na odstranění pirátsky zkopírovaného a uveřejněného textu s tím, že k tomu došlo bez mého souhlasu kopírování a uveřejnění.

Ano, je to tak a naprosto běžně se tak děje. Bez možnosti citace a uveřejnění díla někoho jiného by nevznikly hromady vědeckých prací, výukových knih, diskuzních fór a podobně. Vždyť jde jen o citování technických parametrů nějakého zařízení, a ta citace ale opravdu nyní tak jak je uvedena neporušuje žádný zákon, ať se vám to líbí nebo ne. A navíc tou citací vaší firmě ani osobě nevznikla žádná škoda ani jiná újma. A podle mého názoru rozhodně nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu ani přestupku.
Místo výmazu (který mi připadal vzhledem k situaci naprosto neopodstatněný) jsem jen doplnil náležitosti citace. Tím jsem příspěvek uvedl do stavu, který Vaše autorská práva žádným způsobem neporušuje a je podle mého názoru v souladu s naším právním řádem. A nechtějte po mě, abych tady soudcoval, co kdo může nebo nemůže napsat do veřejného dikuzního fóra. Taková doba tady už jednou byla a nerad na ni vzpomínám. Forum moderuji ve svém volném čase, bez jakéhokoli nároku na odměnu. K této činnosti ani nejsem vázán žádnou pracovní smlouvou a tudíž mi nepřísluší žádná povinnost posuzovat obsah příspěvků. Za příspěvek je zodpovědný jeho autor. Je to mimo jiné napsáno na úvodní stránce fóra.

Dále:
Citace ze Sbírky zákonů č. 121/2000, částka 36, strana 1665 a 1671:

§31
Citace
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a)      cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,
b)      zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,
c)      užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;

vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Uvedená sitauce tento paragraf (speciálně jeho bod a) jednoznačně naplňuje, a míra a rozsah citace je v tomto případě podle mne zcela odůvodnitelná.

Chtěl bych vidět Váš údiv, pokud by některý z podobných jedinců poslal text a obrázky z Vašich stránek a správce stránek Vám uvedl, že on za nic nemůže, stejně jak to děláte Vy.
To se stalo již mnohokrát, a pokud je tam uveden můj web jako zdroj snímku či textu, tak to neřeším a považuji za zcela legální.
Nechci se Vás dotknout, ale zřejmě nemáte dostatek vlastního úsudku a jste závislý na jiných. Asi bych to přirovnal k Vašemu Dobsonu, který by jste nikdy uživatelsky nedokázal dotáhnout do konce bez cizí pomoci. Měl by jste se zamyslet sám o co vůbec jde a co může a bude následovat. Já se rozhodně proti takovým praktikám a Vašim úpravám pirátsky zkopírovaného textu budu bránit, ať se Vám to líbí nebo ne. Nemáte dost rozumu. V předchozím e-mailu jsem Vám jasně naznačil možnost řešení, tj. "pokud se někdo přece dotazuje na výrobek, postačí, uvede-li označení výrobku a následně odkaz." Nechcete-li na tu to variantu přistoupit a nedáte si říct, máte problém. 
Tak tohle už nechápu vůbec. Vy sám jste mne o úpravu dle vašeho názoru protiprávně zkopírovaného textu požádal. Já jsem ho jako moderátor uvedl do stavu takového, že v žádném případě nejde o stav protiprávní. Že jsem to učinil jiným způsobem než výmazem, je zcela legitimní.

Na každé své stránce píšete:
"Autorská práva vyhrazena, jakákoliv textová i obrazová část nesmí být bez písemného souhlasu nikde uvedena, kopírována a přenášena elektronickým a jiným způsobem Upozornění: platí bez výjimky pro jakýkoliv odkaz"

Mohu vás ujistit, že už tím, že textové a obrazové části vašeho díla jsou součástí webové stránky, jsou tyto podmínky už z principu fungování internetu nesplnitelné, pokud to jám mám brát stejně striktně, jako berete vy nastalou situaci. Protože v každém okamžiku, kdy vaši stránku kdokoli čte, jsou "přenášena elektronickým způsobem" na jeho počítač. Dokonce jsou zcela bez vašeho vědomí a písemného svolení uložena na mnoha počítačích po celém světě, v cache systémech vyhledávačů, webových archivech, a dokonce budou k dispozici na mnoha místech i poté, kdy je změníte či zcela smažete z vaší domény. Vámi specifikované požadavky mohou být splnitelné nejvýše pro papírové médium, nikoli pro webovou stránku. Pokud toto nejste ochoten akceptovat, těžko můžete provozovat webovou prezentaci.

jen pro zajímavost, zkuste třeba tento odkaz:
http://web.archive.org/web/*/http://www.atc-astro.cz
tam je například nekompletní kopie některých vašich stránek od roku 2004. Generovaná naprosto automaticky, bez vašeho svolení. A tak by se dalo pokračovat na mnoha jiných míste (google a podobně). Vymáhání splnění vašeho dodatku do krajnosti je podle mne neopodstatněné a tak, jak je napsáno, je nevymožitelné, neboť podle mne odporuje současným právním předpisům. Vy si tam defakto můžete napsat cokoli, ale pokud náš právní řád dovoluje citaci díla, může ji kdokoli kdekoli udělat, tak už to pochopte.

S pozdravem
M. MyslivecVelevážený Martine Myslivče,

v telefonu k večeru v neděli 26.10.2008 v 16:41 kdy jsem pozdravil, představil a úvodem jsem se omluvil, že si dovolím vzhledem k rozdílu našeho věku Ti tykat. K tomu mě vedla i skutečnost ještě nevyzrálosti Tvojí osoby jako malého kluka-floutka i když už dospělého jedince, neschopného pro rozumnou komunikaci, který má zafixovanou potřebu mě nějakým způsobem neustále veřejně poškozovat. Aby jsi veřejně na internetu vymýšlel své teorie o mém ukončeném prodeji Sky-Watcher, na které pak navazovali další výpady a to jen proto, že se znáš se svým kamarádem Zahajským, který je neautorizovaným prodejcem stejné značky, se kterým spolupracuješ na svém obchodu, kdy prodáváš a u kterého nakupuješ, je trochu příliš! Následně jsem Ti uvedl, že když mi p. Matoušek sdělil, že když Ti odpověděl na dotaz a ten si pak za půl roku přečetl na AF jako Tvůj názor a to stejné jsi udělal i mě, již jsem věděl, že něco není v komunikaci a v Tvém myšlení u Tebe zcela v pořádku. To mi ostatně napsalo i osobně sdělilo mnoho lidí. Proto jsem Ti do telefonu také uvedl, že pokud se potřebuješ vymluvit, otevři si okno nebo dveře od balkónu a by jsi přestal s těmito dezinformacemi veřejně. Následně jsem Tě požádal o to hlavní: "Žádám Tě ve vší slušnosti, aby jsi mé jméno a jméno mojí firmy přestal brát do úst, to je vše, nashledanou" a položil jsem telefon. Nijak jsem Tě ve velmi stručném telefonátu neurážel a ani Ti nenadával. Bral-li jsi to tak, že Ti bylo vyhubováno jak malému klukovi za plácané nesmyslné Myslivcovi patlaniny, pak asi ano. Šlo mi pouze o jedno, aby jsi přestal jako konkurenční prodejce a výrobce s úzkou vazbou na dalšího prodejce, se do mé osoby stále navážet. To co děláš, žádný slušný z oboru nedělá. Stejně tak Tvé účelové výmysly, že mé odkazy na webu nefungují. Nikdy by mě však nenapadlo, že pokud se začnu proti Tvým nekalostem bránit a napravovat Tebou šířené a působené lži na pravou míru, že Tvé ego raním natolik, že začneš provádět další nekalosti a pomluvy, které nemají obdoby. Martine Myslivče nikdy jsem Ti nevyhrožoval trestním oznámením, dosud jsem neměl žádný důvod, to je z Tvé strany je tak sprostá lež, hodná jen úrovně sprosťáren Ladry. Doporučuji Ti ještě jednou přečíst veškerou korespondenci znovu a znovu dokud to Tvé ego a inteligence dokáže pochopit. Pokud by Tebe nebo Tvého kolegu Zábranského napadlo začít uveřejnovat soukromou korespondenci, kterou jsem s Vámi oběma vedl ohledně pirátského kopírování a jakoukoliv jinou dřívější a další, rozhodně s tímto nesouhlasím. Ne proto, že bych cokoliv popíral, to co jsem napsal za tím si rozhodně stojím, ale jen proto, že z toho vzniknou další nabalované lži a výmysly, kde navíc sám moderátor fora a člen ČAS sám a účelově porušuje vlastní pravidla AF tak, aby prováděl další mé poškozování. Berte to oba prosím na vědomí. V jakékoliv korespondenci s Tebou Martine Myslivče jsem Ti nikdy nevyhrožoval trestním oznámením přestože jsi zlegalizoval pirátsky zkopírovaný text. Pokud to veřejně uvádíš považuji to za sprostou pomluvu a z Tvojí strany je to sprostá a účelová lež. Velmi Tě prosím přestaň si obracet skutečnosti k obrazu svému a zapoj svůj lidský rozum. Považuji Tvé útoky za účelové a za nehoráznost, kdy i malé dítě, které umí číst, pochopí význam informace: výrazně nízké ceny připravovány. Neumí-li velikost Martina Myslivce tuto informaci normálně a objektivně vstřebat, nemám Ti jak pomoci. Chceš-li pokračovat ve výpadech a pomluvách, vrátím se k Tvým veřejným útokům z minulosti, kterými jsi mě na delší dobu poškodil a které jsem velkoryse přehlédl. Znovu Tě Martine Myslivče žádám ve vší slušnosti, aby jsi přestal brát mé jméno a jméno mojí firmy do svých úst. Škody jsi nadělal už víc než dost.

Jaromir Holubec


Zdravím,

jasně a stručně:

1) Nepustil jste mne v tom telefonu ke slovu, byl to prakticky monolog, z části o věcech, o kterých absolutně nevím, co mají znamenat. Jaká odpověď od pana Matouška ? A od vás ? Co jsem prezentoval za půl roku jako svůj názor ? Mimochodem, jak se v diskuzi pozná jestli jde o můj názor nebo jestli jenom sděluji informaci kterou jsem získal kdysi od někoho jiného ? Člověk se učí celý život, získává informace vlasními zkušenostmi, čtením i od jiných lidí. To si mám pamatovat, že něco konkrétního jste mi kdysi řekl vy nebo pan Matoušek, a že to nesmím nikde říct a napsat ? Nehledě na to, že fakt nevím o jakou informaci jde.

2) To mám tedy chápat tak, že se nesmím s nikým bavit o vás ani o ATC ? To přeci nemyslíte vážně.

3) doslova jsem napsal: "Stránka existuje. http://www.atc-astro.eu/Sky-Watcher/reflektory/ ale její obsah provede přesměrování na úvodní stránku. Obsahuje toto: (tady byl kus html kódu který moje tvrzení o přesměrování dokazoval) čili jedná se úmyslné zrušení stránky se sortimentem Skywatcheru. Proč, to nevím, asi ho pan Holubec už nechce prodávat. To se musíte zeptat jeho."Je tam slovíčko ASI, čili jedná se o moji doměnku, s tím že pokud si to někdo chce zjistit, holt se vás musí zeptat. Já se můžu domnívat co chci. A taky svoje doměnky můžu kdekoli prezentovat a s kýmkoli se o nich bavit. V tom mi nemůžete nijak bránit a není to nic co vás může jakkoli poškozovat. Pokud neumíte udělat funkční a přehledný web, tak si ho nechte udělat někým jiným. Je to celkem běžná praxe. To co tam momentálně je, těm spekulacím a pochybnostem jen nahrává. Jak to, co jsem napsal proboha souvisí s p. Zahajským ? Já nemůžu za to, že taky prodává Skywatcher, navíc mu v tom těžko lze nějak zabránit.

4) ad vyhrožování trestním oznámením a soudem - jak si mám vykládat toto: " Znovu a naposled Vás a Zábranského žádám o odstranění pirátsky zkopírovaného a uveřejněného textu, který jste nyní upravil ve foru které moderujete, nic víc. To jste opravdu přehnali. Radím Vám dobře, nezdůvodňujte a nepřizpůsobujte si pirátské kopírovaní s uveřejňováním k obrazu svému, na to nemáte opravdu právo. Nemáte ani ponětí o co v této souvislosti jde. Chcete-li, aby Vaše jméno bylo součástí trestního spisu je to Vaše volba." a toto: "Dobře Vám radím, udělejte o co jsem Vás žádal, to je na soud. Berte to vážně, varuji Vás. "

5) Nejsem si vědom žádných útoků z minulosti, kterými bych vás jakkoli poškodil. Podle mne si škodíte spíš vy sám, tím, že prostě nedokážete ignorovat diskuzi kolem vaší firmy, že v ní stále hledáte něco, co vás má poškodit, a že se stále vedou řeči kolem toho kontroverzního blacklistu. Vždyť to celé vypadá naprosto neprofesionálně, a navenek to působí dost rozpačitým dojmem. Každý, kdo to objeví, tak se pak logicky ptá, o co jde, a zase to od toho rozvine další diskuze.

M. Myslivec


Pane Holubec,

žádám Vás o odstranění této věty z Vašeho WEBu:
"Informace o ukončeném prodeji veřejně šířené Martinem Myslivcem z Hradce Králové ve spojení s dalšími jedinci, jsou úmyslně lživé, zavádějící a poškozující."
Neboť já nic takového nikde veřejně nešířím. Jednalo se o doměnku, která se ukázala jako neopodstatněná, což z další diskuze vyplývá a já to tam taktéž uvádím. V žádném případě Vás tím nijak úmyslně nepoškozuji a už vůbec ne ve spojení s nějakými dalšími jedinci. Šlo čistě a jen o moji osobní doměnku, a naprosto nechápu, proč se mi pořád snažíte podsouvat, že tak činím společně s p. Zahajským či kýmkoli jiným.

S pozdravem M. Myslivec

 


Bez odezvy...


Pane Holubec,

znovu Vás žádám o odstranění této věty z Vašeho WEBu: "Informace o ukončeném prodeji veřejně šířené Martinem Myslivcem z Hradce Králové ve spojení s dalšími jedinci, jsou úmyslně lživé, zavádějící a poškozující." Neboť já nic takového nikde veřejně nešířím. Jednalo se o doměnku, která se ukázala jako neopodstatněná, což z další diskuze vyplývá a já to tam taktéž uvádím. V žádném případě Vás tím nijak úmyslně nepoškozuji a už vůbec ne ve spojení s nějakými dalšími jedinci. Šlo čistě a jen o moji osobní doměnku, a naprosto nechápu, proč se mi pořád snažíte podsouvat, že tak činím společně s p. Zahajským či kýmkoli jiným.

S pozdravem M. Myslivec


Bez odezvy, po delším čase:


Velevážený Martine Myslivče,

můj text je zcela jasný a normální inteligentní člověk ho pochopí, je mi to velmi líto takové obracení k obrazu svému. Co jsem napsal nikdy nepopřu a napsal jsem : "Nemáte ani ponětí o co v této souvislosti jde. Chcete-li, aby Vaše jméno bylo součástí trestního spisu je to Vaše volba. ..." Polopatě pro myšlení Martina Myslivce: Tzn. pokud by bylo velké Myslivcovo jméno, nebo kohokoliv jiného uvedeno ve vyšetřovacím trestním spisu v souvislosti s někým jiným, není to totéž, že mu bylo velkému Myslivcovi vyhrožováno trestním oznámením! Martin Myslivec tedy lže jak tiskne, pokud tvrdí, že jsem mu vyhrožoval trestním oznámením. O vyhrožování trestním oznámením není nikde v žádném textu ani slovo!!!! Proboha za co bych měl velkému Myslivcovi vyhrožovat, za někoho jiného, to snad ne? Martin Myslivec je tedy i když to velmi nerad slyší velký lhář. Martine Myslivče to jsi opravdu přehnal s těmi výmysly a pomluvami! A uvádět doslova takovou hovadinu, že jsi přece nikomu nic neudělal, to může vymyslet jen Tvoje namyšlené ego, škody jsi opravdu nadělal už dost.

Jaromír Holubec


Vy to teď obracíte k obrazu svému ! A co ta věta, že je to na soud ? Ta už jaksi obrátit v tomhle smyslu nejde. Nemám slov. Copak si nevidíte do pusy ? Koukejte urychleně odstarnit ten text z těch vašich stránek, žádal jsem vás o to už dvakrát.

M.


Velevážený Martine Myslivče,

vyslovil jsi veřejně pomluvu a velkou lež, aby jsi mé jméno co nejvíce poškodil, a to, že jsem Ti vyhrožoval trestním oznámením. Tato nálepka, že jsi veřejně lhal Ti zůstane. Když jsme si psali, radil jsem Ti dobře, aby jsi používal svůj rozum. Polopatě pro Tvoje myšlení, uvedl-li jsem, že je to na soud, když někdo porušuje autorská práva, ani to Tě neopravňuje vymýšlet si Tvoje výmysly, že Ti vyhrožuji trestním oznámením!!! Uvádět mi, že si nevidím do úst od člověka, který mě úmyslně a záměrně veřejně poškozuje považuji za nehoráznost. Nevyhrožoval jsem Ti dosud ničím a jseš to Ty, co by si měl vidět do úst a přestat šířit pomluvy a lži. Žádám Tě, aby jsi přestal s šířením pomluv a lží a veřejně uvedl věci s omluvou na pravou míru. Neumíš-li číst a vnímat co Ti kdo píše, a vymýšlíš to co není pravda, za to já nemohu. Po tom co jsi udělal, koukám, že Ty už budeš mít problém, zašel jsi ve svých veřejných útocích a pomluvách příliš daleko. Prosím zapomeň na své velké ego a chtěj vidět své následky toho jaké škody jsi způsobil. Kydání hnoje jako moderátor AF jsi mohl zastavit, jak bylo uvedeno v druhém příspěvku, místo toho jsi se na tom sám podílel a sám porušoval vlastní pravidla.

Jaromír Holubec


Pane Holubec

Pokud mi někdo píše to, co Vy, kvůli takové s prominutím hlouposti, jako pár opsaných řádek se specifikací prodávaného přístroje, je mi líto, ale to si jen těžko lze vykládat tak, jak mi teď tvrdíte. Pokud opravdu došlo k nedorozumnění, jsem připraven se omluvit, ovšem pouze za předpokladu, že Vy stahnete ty věci, kde mi veřejně podsouváte to, že lžu a že Vás úmyslně poškozuji. V sekci, kde se řeší blacklist, bohužel moderátor nejsem, a nemůžu s tím tedy dělat naprosto nic. Jediné, co jsem mohl udělat, je vymazat ten příspěvek ohledně skywatcheru, jak jste žádal, ale to jsem neudělal, protože nic neporušoval a dotyčný to skutečně může takto citovat.

S pozdravem M. Myslivec


Hlavnímu moderátorovi AF

Vážený pane Zábránský,

už je toho opravdu dost, těch doslova hajzláren proti mě účelově neustále vedených na AF v astronomické obci, provozovaném na serveru CAS, co moderujete Vašimi moderátory Morávkem a Myslivcem a s dalšími nabalujícími patlaninami výmysly a zhovadilostmi. Tento čtvrtek jsem měl přednášku na hvězdárně v Prostějově o zatmění Slunce v Egyptu 2006 a informace, jak mě upozornili dodatečně i přátelé, byla i ve čtvrtečních Lidových novinách. Zde jsem cítil opravdu velmi přátelskou atmosféru přátel astronomie na rozdíl od té, o jakou se snaží několik jedinců na AF již několik let. Dlouho jsem se na AF nedíval a nestačím se divit co včetně M. Myslivce dokážou lidé vymyslet. Jak mi jeden známý napsal, kdo je hajzl, je jím i kdyby se přetvařoval jak chtěl. Jen L.Morávek může vymyslet to co vymyslel. Když mu to nevyšlo s filtrem, který u mne on nikdy ani žádný jiný výrobek nekoupil na 100%, tak to zkouší jinak. Já nejsem takový blbec abych Morávkovi volal, jak se snaží ostatní přesvědčit, že nesmí kopírovat odkaz. Volání a i telefonní číslo se dá zjistit lehce přes polici a to by si mohl L. Morávek uvědomit. To co si vymyslel nemá obdoby a je doslova sviňárna. Každý rozumný člověk pochopí, že kopírování a uveřejňování odkazu-zástupce je legální a nikdy jsem toto nikomu ani nemohl zakazovat. Můj písemný zákaz uvedený na hlavních stránkách se týká jen kopírovaní obsahů různých mých stránek co jsou v dalších odkazech a ne samotných odkazů - zástupců. I noviny na internetu to mají takto ošetřeno. Nikdy jsem také nikomu nevolal kvůli kopírování samotných odkazů-zástupců, aby něco smazal a jen v jednom případě jsem vedl korespondenci s M. Myslivcem, kvůli kompletně pirátsky zkopírovanému textu a k tomuto nyní nemohu co s tím souvisí více psát. L. Morávek je stejný jako J.Ladra, vědí co a jak napsat, aby to vypadalo věrohodně a především mě poškodilo. Ne nadarmo se říká, kdo lže ten krade. Že by žena L. Morávka byla zrovna v ten moment na AF, když ji někdo udajně, kdo neexistuje volal, aby pak L. Morávkovi dokázala přesně popsat jaký odkaz a kde v kterém vlákně by měl pak L. Morávek něco smazat? To je nemožné. Co si to ještě ten žoviální L. Morávek co si nic nepamatuje a stále něco vymýšlí, zase kdy na mě vymyslí? Asi má všechny za blbce. Nemám také žádný zákaz prodeje zboží MEADE jak se snaží Ladra a Ladra2, s web. stránkami s kudlami a noži, odradit zákazníky a zboží MEADE stále prodávám zcela legálně i když je o něho menší zájem oproti jiným levnějším značkám. Co prodávám zboží MEADE nikdy žádné ležáky jsem zákazníkům neprodal. Vždy měli zboží nové, nebo snad systém LNT by měl být ležákem MEADE? Už se začínám stále více stydět, že se zabývám astronomií a jací lidé v ní jsou. Kritika web. stránek a že na stránkách MEADE mám starou novinku LPI, to mi vůbec nevadí. Kritiku s nadhledem snesu. Úmyslné poškozování výmysly jako jsou nabalované dedukční patlaniny M.Myslivce však považuji za účelové poškozování. Vadí-li M. Myslivcovi, že mám stále uvedeno na stránkách MEADE v novinkách kameru LPI, měl by se s tím smířit, že je to stará informace, avšak pro ostatní s hodnotnými technickými informacemi. Tak to vypadá jako provádění jeho odvety za uveřejněnou oprávněnou a pravdivou informaci k jeho osobě a jeho dřívějším konání u informací ke zboží Sky-Watcher. Amatérskou astronomií se začíná skutečně zabývat mimo slušných lidí podle neustálých internetových výpadů i doslova lidská verbež, jakou je např. Morávek a Verfl-Erb-redaktor Astropisu a další, jaká nemá obdoby. Mám velmi málo času, ale tuším, že v astronomické obci bude možná za chvíli takové peklo, jaké snad nikdy nebylo. Nedokázal-li jste dosud i po několika upozorněních rozpoznat jako hlavní moderátor AF účelovost jednání např. Morávka a udělat tomu rázný konec, pak mi nezbývá než se tomu důrazně bránit. Stejně jako se budu bránit proti lžím a výmyslům M. Myslivce a účelovým výpadům anonyma Aquariuse s tolik skrytým lidským zlem, s kterým jsem nikdy nepřišel do jakéhokoliv styku.

S pozdravem Jaromír Holubec


To je vše. Na žádné další pokusy o mailovou komunikaci již p. Holubec nereaguje. Prostě dělá mrtvého brouka a pouze posílá faxy a dopisy do otcovy firmy.

Jelikož se asi smazání těch nesmyslů z blacklistu a webu ATC nikdy nedočkám (spíš naopak tam ještě něco přibude) tak alespoň vidíte, z jaké hlouposti to vzniklo.